Kontakt

Rovers Polska jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem produktów firmy Erbagil™

Hurtownia prowadząca
Cefarm S.A.

Rovers Polska Sp. z o.o.

05-501 Piaseczno,
ul. Stołeczna 10

NIP: 1130107961
Regon: 011135728

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy 
KRS 0000048389.

tel.:  22 737-11-95
faks: 22 737-11-96

e-mail: info@rovers.pl
www.rovers.pl